Menu

Hàn hồ quang tự động và bán tự động

Quá trình hàn hồ quang bao gồm các bước sau:
- Gây hồ quang và duy trì hồ quang cháy ổn định.
- Dịch chuyển que hàn dọc mối hàn để đảm bảo hàn hết chiều dài mối hàn.
- Bảo vệ hồ quang và vũng hàn khỏi bị tác dụng của môi trường không khí xung quanh bằng thuốc bảo vệ, khí bảo vệ:CO2, Ar, He.
Hàn hồ quang tự động và bán tự động
Hàn hồ quang tự động và bán tự động
Nếu các khâu được thực hiện bằng cơ khí hóa là hàn tự động, còn một số khâu dùng tay thì gọi là hàn bán tự động.
Hàn hồ quang tự động và bán tự động có các đặc điểm sau:
- Năng suất cao vì sử dụng cường độ dòng điện rất lớn.
- Hàn tự động dưới lớp thuốc hoặc trong môi trường khí bảo vệ bảo đảm được cơ tính của mối hàn rất cao.
- Hệ số đắp cao, tiết kiệm kim loại dây hàn.
- Tiết kiệm được năng lượng điện vì sử dụng triệt để nguồn nhiệt sinh ra của hồ quang.
- Nếu dùng thuốc bảo vệ thì điều kiện lao động tốt, dễ cơ khí hóa, tự động hóa quá trình hàn.
- Hàn tự động không hàn được những kết cấu và vị trí mối hàn phức tạp
Hàn hồ quang tự động và bán tự động được phân ra làm hai loại:
- Hàn hồ quang hở:Trong quá trình hàn, hồ quang và mối hàn có thể nhìn thấy được.
- Hàn hồ quang kín (hoặc ngầm):trong quá trình hàn, hồ quang và mối hàn được bảo vệ bởi một lớp thuốc hàn nên không nhìn thấy được.

 Nguồn: Voer

Share This:

No Comment to " Hàn hồ quang tự động và bán tự động "

0908.991.039