Menu

Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

Phương pháp kiểm tra siêu âm sử dụng chùm sóng siêu âm trên vật liệu cần kiểm tra. Chùm siêu âm đi qua môi trường đồng nhất theo đường thẳng cho đến khi gặp biên âm thanh, tại biên âm thanh một phần âm thanh bị phản xạ trở lại. Cũng như vậy khi chùm siêu âm gặp chỗ không đồng nhất (khuyết tật hàn) nó sẽ xảy ra các hiện tượng phản xạ, thẩm thấu (xuyên qua) và sự biến đổi sóng. Đo đạc âm thanh thu lại sau khi truyền sẽ biết được các khuyết tật hàn trong vật đo.
Máy siêu âm mối hàn
Trong phương pháp siêu âm, có nhiều kỹ thuật khác nhau có thể được ứng dụng như:
- Kỹ thuật xung – tiếng dội
- Kỹ thuật dẫn siêu âm
- Kỹ thuật cộng hưởng âm
Các khuyết tật hàn có thể phát hiện:
- Nứt
- Lỗi không liên kết
- Hàn không thấu (hàn xuyên qua không đầy đủ)
- Không gian rỗng được hình thành khi đông cứng
- Cháy cạnh
- Lệch cạnh
- Lỗi lớp chân trong mối hàn
Ưu điểm của phương pháp kiểm tra mối hàn bằng siêu âm
- Có thể phát hiện tất cả các dạng lỗi
- Có khả năng ứng dụng trên tất cả các loại vật liệu
- Kết quả kiểm tra, hồ sơ dữ liệu có thể số hóa
- Kỹ thuật siêu âm phù hợp với tất cả các ngành công nghiệp
Nhược điểm của phương pháp kiểm tra mối hàn bằng siêu âm
- Đòi hỏi rất nhiều về kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của người tiến hành kiểm tra
- Kỹ thuật siêu âm và các trang thiết bị có giá thành rất cao
- Chi phí hoạt động cao.

Nguồn: Technologymag

Share This:

No Comment to " Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm "

0908.991.039