Menu

Chu kỳ tải của máy hàn

Chu kỳ tải của máy hàn là số phần trăm khoảng thời gian trong 10 phút thiết bị vận hành liên tục với dòng điện cho trước.
Ví dụ: Máy hàn có chu kỳ tải 60% ở mức dòng điện 300A có nghĩa là máy có thể hoạt động liên tục trong vòng 6 phút ở mức dòng 300A mà không bị quá nhiệt.
Máy hàn
Máy hàn
Theo lý thuyết, cách tính chu kỳ tải như sau: Trên các máy hàn, nhà sản xuất thường cung cấp giá trị chu kỳ tải này nhưng đôi khi không chính xác, vì vậy muốn biết giá trị thực của máy cần thực hiện đo dựa vào định nghĩa của chu kỳ tải.
Trong thực tế người ta thường xác định chu kỳ tải như sau: Mắc 2 đầu điện cực máy hàn vào điện trở có giá trị lớn (có thể dùng biến trở hoặc Resistance Bank) rồi đo thời gian và dòng điện hàn (dùng Ampe kìm) sau đó tính toán ra chu kỳ tải của máy hàn.
Do điện trở của biến trở phụ thuộc vào nhiệt độ nên khi thực hiện đo cần chú ý tới nhiệt độ của biến trở.

Nguồn: Sunrise

Share This:

No Comment to " Chu kỳ tải của máy hàn "

0908.991.039