Menu

Các khuyết tật thông thường khi hàn mig

Các khuyết tật thông thường khi hàn mig
Các khuyết tật thông thường khi hàn mig
Rỗ khí
Nguyên nhân
Khắc phục
Dầu, bụi bẩn, sơn...
Làm sạch phôi trước khi hàn
Lưu lượng khí bảo vệ không đúng
Điều chỉnh
Góc độ mỏ không đúng
Điều chỉnh góc mỏ, chiều cao mỏ
Chụp khí bị tắc
Làm sạch chụp khí đúng cách
Đường khí bảo vệ bị hỏng
Thay mỏ/kiểm tra đường dẫn khí
Chụp khí bị hỏng/biến dạng
Thay chụp khí
Chưa đủ chảy
Nguyên nhân
Khắc phục
Chiều dài hồ quang ngắn
Điều chỉnh chiều dài hồ quang
Dòng hàn thấp
Tăng dòng hàn
Tốc độ hàn thấp
Tăng tốc độ hàn
Mối hàn bị lệch
Điều chỉnh đường hàn
Góc độ mỏ không đúng
Sử dụng đúng góc mỏ và dịch chuyển mỏ đúng cách
Nức nóng và nứt nguội
Nguyên nhân
Khắc phục
Chiều rộng hoặc kích thước mối hàn không đúng
Sử dụng thông số mối hàn và kĩ thuật hàn để có mối hàn có kích thước đúng
Kim loại bù không đúng
Sử dụng đúng kim loại bù
Lượng nhiệt sinh ra quá lớn
Dùng điện cực ít sinh nhiệt
Tốc độ hàn quá cao
Giảm tốc độ hàn
Mối hàn bị lẫn Hydro trong khí hàn hoặc điện cực
Dùng bộ sấy khí CO2 và sấy que hàn/thuốc hàn đúng quy trình
Đồ gá siêu định vị
Cải tạo đồ gá
Chuẩn bị phôi hàn không tốt
Cải thiện chất lượng phôi hàn, giảm khe hở.
Cháy chân
Nguyên nhân
Khắc phục
Chiều rộng hoặc kích thước mối hàn không đúng
Sử dụng thông số mối hàn và kĩ thuật hàn để có mối hàn có kích thước đúng
Kim loại bù không đúng
Sử dụng đúng kim loại bù
Lượng nhiệt sinh ra quá lớn
Dùng điện cực ít sinh nhiệt
Tốc độ hàn quá cao
Giảm tốc độ hàn
Mối hàn bị lẫn Hydro trong khí hàn hoặc điện cực
Dùng bộ sấy khí CO2 và sấy que hàn/thuốc hàn đúng quy trình
Đồ gá siêu định vị
Cải tạo đồ gá
Chuẩn bị phôi hàn không tốt
Cải thiện chất lượng phôi hàn, giảm khe hở.
Bắn téo
Nguyên nhân
Khắc phục
Chiều dài hồ quang không đúng
Sử dụng đúng thông số dòng áp, góc độ mỏ và chiều dài hồ quang
Chụp khí bị tắc
Làm sạch chụp khí đúng cách
Điện áp hàn thấp
Tăng điện áp hàn
Phôi hàn bẩn, dính dầu mỡ ..
Làm sạch phôi hàn
Không đủ ngấu
Nguyên nhân
Khắc phục
Mối hàn quá nhỏ
Chuẩn bị phôi hàn đúng
Dòng hàn nhỏ
Tăng dòng hàn
Chiều dài hồ quang lớn
Điều chỉnh góc độ và vị trí mỏ
Vũng hàn bị chảy trước hồ quang
Điều chỉnh tốc độ và góc mỏ
Hình dáng mối hàn không đều
Nguyên nhân
Khắc phục
Mối hàn quá nhỏ
Chuẩn bị phôi hàn đúng
Dòng hàn nhỏ
Tăng dòng hàn
Chiều dài hồ quang lớn
Điều chỉnh góc độ và vị trí mỏ
Vũng hàn bị chảy trước hồ quang
Điều chỉnh tốc độ và góc mỏ
Cháy thủng
Nguyên nhân
Khắc phục
Dòng/Áp hàn cao
Điều chỉnh thông số mối hàn
Tốc độ hàn thấp
Điều chỉnh tốc độ mối hàn
Độ rộng khe hở không đúng
Chuẩn bị phôi đúng quy trình

Nguồn: Weldtec

Share This:

No Comment to " Các khuyết tật thông thường khi hàn mig "

0908.991.039