Menu

Cắt oxy và điều kiện cắt oxy

Cắt Oxy là phương pháp tách kim loại dựa trên việc sử dụng nhiệt của ngọn lửa khí và các phản ứng tỏa nhiệt oxy hóa kim loại để đốt nóng nó tới nhiệt độ nóng chảy và tách các oxit ra bằng động năng của tia oxy cắt.
Để nâng cao lượng nhiệt tách ra trong mặt cắt và làm quá  nhiệt các oxit khó chảy nhằm nâng cao độ chảy lỏng của chúng, giúp giải thoát chúng ra khỏi mạch cắt người ta cấp bộ sắt vào mạch cắt. Quá trình như vậy mang tên cắt Oxy-thuốc. Sự cắt có thể thực hiện toàn bộ chiều dày kim loại (cắt chia) hoặc một phần(bề mặt) của nó bằng tay hoặc bằng máy.
Sự cắt Oxy được ứng dụng rộng rãi nhất trong các ngành chế tạo máy,đóng tàu, luyện kim và xây dựng.
Hình ảnh Cắt oxy
Cắt oxy
Điều kiện cắt oxy
Điều kiện 1: Trước hết nhiệt lượng phải đủ để đảm bảo nhiệt độ của phản ứng 1000-11500C. Tiếp đó nguồn nhiệt phải có công suất và cường độ cần thiết.
Điều kiện 2: Nhiệt độ nóng chảy của kim loại phải cao hơn nhiệt độ oxy hóa nó trong oxy, nói cách khác kim loại khi đốt nóng sẽ chảy và bắt buộc phải tách ra từ mạch cắt không có sự oxy hóa, đặc biệt đối với quá trình cắt .Ở thép cacbon thấp nhiệt độ nóng chảy là 15000C, còn nhiệt độ bốc cháy là 13500C, tức là điều kiện này được tuân thủ. Khi tăng hàn lượng cacbon trong thép quá trình cắt xấu đi do nhiệt độ nóng chảy giảm và nhiệt độ bốc cháy tăng. Gang chứa đến 1.7 % cacbon không thể cắt bằng oxy được.
Điều kiện 3: Nhiệt độ nóng chảy của kim loại phải cao hơn nhiệt độ nóng chảy của các oxit hình thành trong quá trình cắt, nói cách khác các oxit khó chảy ngăn cách kim loại tiếp xúc với oxy. Điều kiện này không thỏa mãn khi cắt nhôm, magie và các hợp kim của chúng kể cả thép chứa lượng cao crom và Niken. Khi đốt nóng các hợp kim này trong quá trình cắt trên bề mặt của chúng hình thành màng oxit khó chảy ngăn cản oxy tiếp xúc với kim loại không bị oxy hóa.
Điều kiện 4: Xỉ hình thành phải chảy lỏng, trong trường hợp ngược lại sự tiếp xúc của oxy với kim loại lỏng sẽ bị chậm trễ. Độ nhớt của xỉ tăng đáng kể khi hàm lượng các oxit silic và crom lớn, đây là một trong những nguyên nhân không thể cắt gang bằng Oxy.
Tất cả các điều kiện nêu trên thảo mãn đối với thép, titan và mangan.Vì vậy chúng có thể gia công bằng cắt Oxy. Đặc biệt các hợp kim titan có thể cắt tốt nhờ ái lực hóa học cao với Oxy và hiệu quả cao hình thành Oxit.

Nguồn: Weldtec

Share This:

No Comment to " Cắt oxy và điều kiện cắt oxy "

0908.991.039