Menu

Sổ tay hàn

Nếu bạn cần một cuốn sách để tra cứu các quy định, các ký hiệu, tiêu chuẩn liên quan đến gia công hàn cắt kim loại thì tài liệu “Sổ tay hàn: Công nghệ thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn” sẽ là một tài liệu hữu ích cho bạn. Tài liệu này được trình bày bao quát trực quan dễ hiểu nên phù hợp với bất kỳ ai từ người thợ công nhân đến kỹ sư, từ sinh viên đến cán bộ giảng dạy.
Sổ tay hàn (Công nghệ, thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn).
Hình ảnh sổ tay hàn
Sổ tay hàn
Mục lục:
Chương 1. Bản vẽ kỹ thuật hàn
1. Các tiêu chuẩn và quy định về bản vẽ
2. Qui ước ký hiệu mối hàn
Chương 2. Vật liệu hàn
1. Ký hiệu kim loại và hợp kim
2. Vật liệu hàn hồ quang
3. Tính hàn của kim loại và hợp kim
Chương 3. Thiết bị và công nghệ hàn
1. Khái niệm chung về hàn
2. Thiết bị và công nghệ hàn điện
3. Thiết bị và công nghệ hàn cắt bằng khí
4. Hàn vẩy
5. Hàn điện tiếp xúc
6. Hàn các chi tiết máy
Chương 4.  Ứng suất và biến sang hàn
1. Ứng xuất hàn
2. Xác định biến dạng hàn
3. Biện pháp chống biến dạng hàn
Chương 5. Kiểm tra chất lượng hàn
1. Các phương pháp kiểm tra chất lượng hàn
2. Các khuyết tật mối hàn
3. Các chỉ tiêu kiểm tra và đánh giá chất lượng liên kết hàn của các kết cấu kim loại
4. Kiểm tra chất lượng hàn theo qui phạm Lloyd(Anh)
Chương 6. Kỹ thuật an toàn trong hàn
1. Kỹ thuật an toàn trong hàn khí
2. Kỹ thuật an toàn cho hàn hồ quang tay và hàn tự động dưới lớp thuốc
3. An toàn khi sử dụng máy phát hàn chạy bằng máy nổ
Chương 7. Định mức tiêu hao vật liệu hàn
1. Tính toán định mức tiêu hao vật liệu hàn
2. Thuốc hàn để hàn hồ quang, hàn điện xỉ và hàn đắp
3. Khí bảo vệ để hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ
4. Vật liệu cho hàn và cắt bằng khí
5. Vật liệu hàn vẩy
6. Định mức tiêu hao vật liệu cho hàn, cắt và hàn vẩy
Chương 8. Tính toán và xác định tiêu hao năng lượng điện
1. Hàn hồ quang điện
2. Hàn điện tiếp xúc
Thông tin xuất bản:
Sổ tay hàn ( Công nghệ, thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn)
Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật -2007
In lần thứ nhất

Tác giả:  PGS. TS. Hoàng Tùng; PGS.TS.Nguyễn Thúc Hà; TS. Ngô Lê Thông; KS.Chu Văn Khang

Share This:

No Comment to " Sổ tay hàn "

0908.991.039