Menu

Các kiểu chuyển dịch kim loại trong hàn MIG

Chuyển dịch giọt kim loại trong hàn MIG như máy hàn mig jasic, máy hàn mig Nam Hàn Việt ...được chia thành 3 loại chính: Chuyển dịch tia, chuyển dịch cầu và chuyển dịch ngắn mạch. Ngoài ra còn có chuyển dịch hỗn hợp hay mezzo-spray transfer.
Chuyển dịch tia
Trong chuyển dịch tia dây hàn nóng chảy chuyển dịch nhỏ giọt nhanh và liên tục vào bể hàn. Trong kiểu hàn này kim loại nóng chảy trên đầu dây hàn bị kéo theo chiều dọc và chuyển qua hồ quang thành giọt nhỏ hơn nhiều so với đường kính của dây hàn. Độ ngấu trong kiểu chuyển dịch này sâu hơn khi hàn bằng que hàn song lại thấp hơn chuyển dịch cầu có năng lượng hàn cao hơn.
*10 bước giảm chi phí trong công đoạn hàn
Hình ảnh chuyển dịch tia trong hàn MIG
Chuyển dịch tia trong hàn MIG
Chuyển dịch cầu
Chuyển dịch cầu xảy ra khi dòng điện thấp hơn dòng điện tới hạn. Chuyển dịch này cho thấy trạng thái các giọt bằng hoặc lớn hơn đường kính dây hàn hình thành và chuyển dịch từ đầu dây hàn vào vũng hàn, mức độ bắn tóe trong chuyển dịch này cũng cao hơn so với các chuyển dịch khác. Đặc trưng của hồ quang này là đường hàn mấp mô hơn so với các chuyển dịch khác. Bởi vì hồ quang bị nhúng chìm vào vũng chảy, nên đường hàn có độ ngấu rất sâu, hiệu quả làm sạch biên mối hàn kém hơn.
Hình ảnh chuyển dịch cầu trong hàn MIG
Chuyển dịch cầu trong hàn MIG
Chuyển dịch ngắn mạch
Chuyển dịch ngắn mạch xảy ra tại chế độ hàn có mức năng lượng thấp. Kim loại dịch chuyển hoàn toàn từ điện cực vào vũng hàn khi điện cực tiếp xúc với bề mặt vũng hàn tạo ra sự ngắn mạch tức thời sau đó mật độ dòng điện hàn tăng làm cho hồ quang hình thành. Chu kỳ này lặp lại với tần số từ 50 đến 250 Hz. Với chế độ dịch chuyển này năng lượng nhiệt thấp chiều sâu chảy nhỏ.
Hình ảnh chuyển dịch ngắn mạch trong hàn MIG
Chuyển dịch ngắn mạch trong hàn MIG
Chuyển dịch hỗn hợp
Chuyển dịch này nằm ở khoảng giữa của chuyển dịch ngắn mạch và chuyển dịch tia. Kiểu chuyển dịch này thường dùng trong hàn nhôm và hợp kim của nó.

Nguồn: Công nghệ hàn


Share This:

No Comment to " Các kiểu chuyển dịch kim loại trong hàn MIG "

0908.991.039